Продуктов каталог
ЗАВАРЪЧНИ МАТЕРИАЛИ Топлоустойчиви електроди

Електрод CHH 308

Класификация: AWS A5.5-96 - E8018-B2

Описание: Предназначен за заваряване на топлоустойчиви стомани с 1.25% Cr и 0.5% Mo за паропроводи на котли, отливки за нефтопреработващата промишленост, съдове под налягане работещи при високи температури и в химическата промишленост. CHH 308 съответства на Бьолер FOX DCMS Kb.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Отлична производителност поради наличие на железен прах в обмазката.
  • Поради високата производителност е много подходящ и за заваряване на дебелостенни тръби, както и за ремонт на стоманени отливки.
  • Преди заваряване електродите се сушат при 350~400 °С в продължение на 60 минути.
  • Заварява се с максимално къса дъга. 


Типичен хим. състав в %: C=0.05 - 0.12; Si≤0.80; Mn≤0.90; Cr=0.80 - 1.50; Mo=0.40 - 0.65


Типични мех. показатели: Rm = 608 MPa, Re = 509 MPa, A5 = 23%, Av = 162 J при 26°С