Продуктов каталог
БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ Рентгенов контрол

Рентген с насочено излъчване

 • Възможност за автоматична проверка на хардуера и софтуера след включване;
 • Възможност за функция „отложен старт” (delay time opening HV);
 • Възможни защити срещу претоварване по напрежение и ток, нисък ток, висока температура ;
 • Наличие на оптична и звукова аларма;
 • Настройка на времето:  ±0,3 в зависимост от захранващата мрежа с цел по-прецизна експозиция;
 • Изходяща мощност: 100-200Kv;
 • Захранваща мощност: 2,0 KW;
 • Фокусно петно: 1.5x1.5 mm;
 • Ъгъл на лъча: 40°+5°;
 • Максимално проникване: 29 mm;
 • Тегло на генератора (съобразено с изискването за преносимост): 24 kg;
 • Тегло на контролера (съобразено с изискването за преносимост):  9,4 kg.