Продуктов каталог
АКСЕСОАРИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ Пещ за сушене на заваръчни материали

двукамерна пещ

Двукамерна ПЕЩ ЗА СУШЕНЕ НА ЕЛЕКТРОДИ тип “RT1200MP” с капацитет 30 кг електроди. Тя е високотемпературна до 400 °С с електронен регулатор с възможности за задаване на различни режими и графики на загряване. Снабдена е с датчик, монтиран в горната част на камерата за измерване на температурата. Индикацията е на цифров дисплей, който показва температурата до момента на достигането й. При достигане на зададената температура се чува звуков сигнал и дисплея започва да показва времето, което остава. На всеки 30 s се променя показаниато на дисплея температура-време. След изтичане на зададеното време пещта се изключва и се включва звуков сигнал.

Горната камера е предназначена за съхраняване на вече изсушени електроди. Тя е до 220 °С с релеен регулатор с възможности за задаване на различни температури на нагряване. Регулаторът е достъпен само за сервизно изменение на температурата. Фабрично е зададена температура 110 °С. Камерата е снабдена с датчик за измерване на температурата, монтиран в горната част.